Het opzetten van een Nederlands bedrijf: Alles wat je moet weten om een onderneming vanuit het buitenland te runnen

Het openen van een Nederlands vestiging biedt veel commerciële kansen. Nederland kan een uitstekende uitvalsbasis zijn voor invoer in de EU, heeft lage vennootschapsbelastingtarieven en geeft directe toegang tot een groot aantal consumenten in West-Europa. Niet alle ondernemers die een Nederlandse vennootschap oprichten zijn van plan naar Nederland te verhuizen. Als gevolg hiervan komt de vraag op of het echt nodig is dat je in persoon aanwezig bent voor het starten en runnen van een Nederlands bedrijf.

Kun je zonder een bezoek aan Nederland een BV oprichten?

Het oprichten van een Nederlandse vennootschap kan gebeuren door middel van een volmacht. Het is noodzakelijk dat deze volmacht wordt gelegaliseerd door een notaris of advocaat en, in sommige situaties, voorzien van een apostille. Ook de inschrijving van bestuurders bij het handelsregister kan zonder fysieke aanwezigheid worden geregeld op basis van een door een advocaat of notaris gewaarmerkt kopie paspoort en origineel adresbewijs.  Ook het sluiten van de huurovereenkomst voor een virtueel kantoor in Nederland behoeft geen aanwezigheid. Naar Nederlands recht is een scan van een ondertekende overeenkomst juridisch bindend.

Kan een directeur van een Nederlands bedrijf in het buitenland woonachtig zijn?

Nederlands ondernemingsrecht bevat weinig belemmeringen voor B.V. Dit resulteert in een hoge mate van flexibiliteit en is gunstig bij het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten. Zo bevat het Burgerlijk Wetboek voor BV’s ook geen bepalingen aangaande nationaliteit of woonplaats van de bestuurder. Een persoon met niet-Nederlandse nationaliteit, niet in Nederland woonachtig kan worden benoemd als een bestuurslid van een Nederlands bedrijf en volledig functioneel zijn.

Kan een Nederlandse bestuurder om fiscale redenen vereist zijn?

Voor een vennootschap onafhankelijk van de activiteiten, is het aan te raden om regelmatig Nederland te bezoeken en dan de belangrijkste beslissingen te nemen. Afhankelijk van het type activiteiten of woonplaats van de directeur, kunnen er extra voorschriften van toepassing zijn. Houdster-, financierings- en royaltymaatschappijen vereisen een bepaalde mate van tax substance indien deze werkzaamheden 70 procent of meer van hun activiteiten omvatten. Voor dergelijke bedrijven die geen in Nederland woonachtige bestuurder of geregistreerd adres hebben, maar wel voordelen uit belastingverdragen genieten, kan dit leiden tot informatie-uitwisseling met de autoriteiten van de desbetreffende landen.

Voorafgaand aan de benoeming van een niet-Nederlands woonachtige bestuurder is het daarnaast aan te raden om bij een lokale adviseur na te gaan of dit geen negatieve gevolgen zal hebben in het land van verblijf.

Kan een zakelijke bankrekening op afstand worden geopend?

De meerderheid van de Nederlandse financiële instellingen wil in het kader van de procedure voor het openen van een bankrekening ten minste één van de bestuursleden ontmoeten. De meeste traditionele Nederlandse banken controleren de verbondenheid van het bedrijf met Nederlands en zijn vaak niet bereid om bankrekeningen te openen in het geval dat een onderneming niet van plan is om medewerkers of een bestuurder in Nederland aan te houden. Een uitzondering hierop zijn de online banken, ook wel neobanken genoemd, zoals Mistertango, Revolut en Transferwise. Zij kijken hier minder naar. Bij deze banken kan het proces van het openen van een rekening volledig online worden uitgevoerd. Een nadeel van online banken is dat het dienstenpakket beperkt is. Voor startende bedrijven is het echter vaak enkel relevant dat de bankrekening snel kan worden geopend, de kosten laag zijn en dat er toegang zal zijn tot het SEPA-systeem.

Hoe kan mijn Nederlandse bedrijf een btw-nummer verkrijgen?

Door de registratie van een Nederlandse onderneming in het handelsregister zal de Belastingdienst een btw-nummer verstrekken. Het feit dat de bestuurder van een nieuw opgerichte Nederlands vennootschap niet in Nederland werkzaam is, kan voor de belastingdienst een argument zijn om bij de onderneming informatie op te vragen om de Nederlandse substance te beoordelen. Als er weinig of geen activiteit in Nederland plaat vindt, kan dit tot vertraging bij het uitgeven van het BTW-nummer leiden en mogelijk zelfs tot het weigeren van een btw-nummer. Een Nederlandse trust office kan helpen met het verhogen van de substance.

Conclusie: kan een bedrijf vanuit het buitenland worden opgezet en gerund?

Een Nederlands bedrijf kan eenvoudig vanuit het buitenland worden opgezet en bediend. Er wordt geadviseerd om regelmatig een bezoek te plannen om de besluitvorming in Nederland te laten plaatsvinden. Houdster-, financiering- en royaltymaatschappijen zijn verplicht om te voldoen aan bepaalde fiscale substance vereisten. Het hebben van een niet in Nederland werkzame Nederlandse bestuurder kan een belemmering vormen voor het openen van rekeningen bij banken of het verkrijgen van een btw-nummer. Hierbij kan een lokale adviseur helpen om problemen te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *